Algemeen

Banking Network Suriname N.V. (BNETS) is eigenaar van het interbancair netwerk in Suriname. Dit netwerk biedt de mogelijkheid tot het doen van ATM en POS gasttransacties. Zo is het mogelijk dat een cliënt van bank A geld opneemt bij de ATM van bank B of een betaling doet via een POS apparaat van Bank C.

Banking Network Suriname N.V. (BNETS) werd op 11 februari 2005 opgericht met de volgende doelstellingen:

 • Het bevorderen van het elektronisch betalingsverkeer;
 • Het integreren van het betalingsverkeer tussen financiële instellingen;
 • Het verlenen van additionele diensten aan financiële instellingen;
 • Het deelnemen in ondernemingen die soortgelijke of aanverwante doelstellingen hebben.

Binnen het interbancair netwerk van BNETS participeren momenteel 7 banken, deze zijn:

 • De Surinaamsche Bank N.V.
 • Republic Bank (Suriname) N.V.
 • Hakrinbank N.V.
 • Surinaamse Postspaarbank N.V.
 • De Volks Credietbank (VCB)
 • GODO Spaar en Krediet Coöperatie
 • Finabank N.V.

 

Mission Statement

Stimuleren van een efficiënt elektronisch betalingsverkeer in Suriname door te voorzien in een innovatief en veilig interbancair netwerk.

 

Kernwaarden

 • Professioneel: Permanente educatie om de competenties en vaardigheden van onze medewerkers continu te verbeteren.
 • Kwaliteitsgericht: Wij werken volgens internationale standaarden en best practices op het gebied van (IT) governance.
 • Innovatief: Onze stakeholders continu ondersteunen in het toepassen van trends en ontwikkelingen in het betalingsverkeer.

 

Ontwikkelingsvisie

 • Toegankelijk: Maatregelen treffen om de toegang tot het netwerk te verhogen en de beschikbaarheid te waarborgen.
 • Cashless: Door bewustwording te creëren binnen de samenleving, het elektronisch betalingsverkeer in Suriname stimuleren.

 

De kern business processen van BNETS zijn

Het Switchen van kaart transacties

Dit is het kern business proces van BNETS waardoor gastgebruik voor ATM en POS services mogelijk wordt gemaakt;

Settlement en Clearing

Het reconciliatie proces, waarbij de dagelijkse posten van gasttransacties vereffend worden tussen de banken onderling;

Chargebacks & Adjustments

Het proces waarbij reclames en niet correcte transacties verwerkt en afgehandeld worden;

IT Delivery & Support

Het aanleveren van IT services voor de ondersteuning van de business, intern & extern;

IT Security Management (informatiebeveiliging)

Het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit van de informatievoorziening;

Business Continuity Management

Potentiële bedreigingen voor een organisatie identificeren en bepalen wat de uitwerking op de operatie en de continuïteit van een organisatie is als deze bedreigingen zich daadwerkelijk manifesteren.