OVER ONS
Banking Network Suriname N.V. (BNETS) is de eigenaar van het interbancair netwerk in Suriname. Dit netwerk maakt ATM- en POS-gasttransacties mogelijk. Zo is het mogelijk dat een cliënt van bank A geld opneemt bij de ATM van bank B of een betaling doet via een POS-apparaat van bank C. BNETS biedt de financiële sector daarnaast ook additionele diensten aan. Deze zijn o.a.:

– het printen en personaliseren van MICR- (Magnetic Ink Character Recognition) chequeboekjes
– het printen, envelopperen en distribueren van rekeningafschriften

Banking Network Suriname N.V. (BNETS) is op 11 februari 2005 opgericht met de volgende doelstellingen:
• Het bevorderen van het elektronisch betalingsverkeer;
• Het integreren van het betalingsverkeer tussen financiële instellingen;
• Het verlenen van additionele diensten aan financiële instellingen;
• Het deelnemen in ondernemingen die soortgelijke of aanverwante doelstellingen hebben.

Binnen het interbancair netwerk van BNETS participeren momenteel 8 banken, deze zijn:
• De Surinaamsche Bank N.V.
• Republic Bank (Suriname) N.V.
• Hakrinbank N.V.
• Surinaamse Postspaarbank N.V.
• Surinaamse Volkskredietbank (VCB)
• Coöperatieve Spaar- en Kredietbank GODO
• Finabank N.V.
• Trustbank Amanah

BNETS is het eerste bedrijf in Suriname dat ISO gecertificeerd is voor Informatie Beveiliging en Business Continuïteit (ISO 27001:2013 en ISO 22301:2012). Deze certificering geeft BNETS mogelijkheden om op internationale netwerken aan te sluiten die innovatieve elektronische betaaloplossingen bieden voor Suriname. Daarnaast biedt deze certificering de mogelijkheid om het elektronische betalingsverkeer uit te breiden met meerdere en veiligere oplossingen ter bevordering van het elektronisch betalingsverkeer.

MISSION STATEMENT
Het verbeteren van de financiële infrastructuur door het aanbieden van moderne, veilige en efficiënte collectieve betaal- en facilitaire oplossingen.

KERNWAARDEN

Professioneel
Wij doen aan permanente educatie om de competenties en vaardigheden van onze medewerkers continue te verbeteren.

Kwaliteitsgericht
Wij stralen vertrouwen uit door te werken volgens internationale standaarden en best practices op het gebied van (IT) governance.

Innovatief
Wij zijn leidend op het gebied van trends en ontwikkelingen die wij aan onze stakeholders in het betalingsverkeer aanreiken.

Veilig
Wij zijn ons ervan bewust dat het vertrouwen in de financiële sector alleen gerealiseerd kan worden als producten en diensten veilig en betrouwbaar zijn.