Het is de bedoeling dat er in Suriname op korte termijn een kredietregistratiebureau geïntroduceerd wordt. Tijdens een informatiebijeenkomst is de opzet besproken en zijn best practices van de Nederlandse Antillen en Latijns-Amerika gepresenteerd.

Kenneth Hendrison, directeur van Banking Network Suriname (BNETS), geeft aan dat tijdens de informatiebijeenkomst samen met de Bankiersvereniging en met ondersteuning van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) een eerste aanzet gegeven is voor het oprichten van een kredietregistratiebureau in Suriname. In 2016 is een ontwerpwet gemaakt over kredietregistratiebureau’s, die nog in concept is, vertelt Hendrison. De opzet van het bureau moet volledig in lijn zijn met de wet, omdat er conform de wet geopereerd zal worden.

Voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, Eblein Frangie, geeft aan dat het proces van het opzetten van het kredietregistratiebureau en de wetgeving simultaan zullen gaan. Het is noodzakelijk voor banken om een ecosysteem te hebben waarbij er volledige transparantie en efficiency is in het kredietverleningsproces. Banken vragen momenteel heel veel stukken. Het proces van kredietverlening is vrij inefficiënt, waardoor het ‘time consuming’ is voor de consument. Met het hebben van een kredietregistratiebureau zijn alle schulden van een particulier bij officiële instanties geregistreerd. Uiteindelijk moet een consument makkelijker aan een krediet komen.

De trend in landen waar er een kredietregistratiebureau is geïntroduceerd, is dat de ‘financial inclusion’ bevorderd wordt, mensen die initieel niet in het banksysteem konden komen, kunnen er nu in en degenen die voorheen weinig bankproducten hadden, kunnen nu meer bankproducten hebben. Het is ook een stok achter de deur welke het betaalgedrag verbetert vanwege het feit dat ‘credit behaviour’ wordt geregistreerd. Dit transparante en snellere proces moet er ook toe leiden dat mensen, vanwege het inefficiënte proces of de snelheid waarmee ze geld nodig hebben, minder in handen vallen van zogenaamde geldschieters, die niet altijd de juiste bedoelingen hebben. Frangie hoopt met de bijeenkomst dat de verschillende partners op één lijn staan om heel snel te komen tot het kredietbureau.

Alle professionele kredietverstrekkers zullen deel uit maken van het systeem, waardoor het betaalgedrag van de persoon in kaart wordt gebracht, legt Frangie uit. Naast de verschillende banken gaat het dus ook om nutsbedrijven, kredietcoöperaties en mogelijk warenhuizen. Banken zijn niet de enige die de kredietwaardigheid kunnen vaststellen. Het kredietverleningsproces van elke bank verschilt en zal niet veranderen, zegt Frangie. Het voordeel van het systeem is dat het proces transparant wordt er kan in één oogopslag gezien worden waar een klant allemaal leningen heeft en de bank kan makkelijker vaststellen op basis van het salaris of een cliënt kredietwaardig is of niet. Het proces tot het verstrekken van het krediet wordt veel korter voor zowel de consument als de bank. In landen waar een kredietregistratiebureau opgezet wordt ziet men ook dat de non-performing loans bij banken tot wel 40% daalt.

De bedoeling is dat het systeem in het eerste kwartaal van 2019 pilot draait met enkele banken, daarna zullen de overige kredietverstrekkers volgen. Deze week wordt een intentie verklaring getekend met de banken. De voorkeur van het bankwezen gaat volgens Frangie bij voorkeur uit naar een private organisatie, bekeken vanuit internationale best practices.

Glenn Gersie, governor van de CBvS, geeft aan dat erop toegezien wordt dat de kredietverlening bij de algemene banken loopt. Er wordt veel meer informatie dan voorheen gevraagd over de kredietverlening bij de banken in een poging zaken in goede banen te leiden.Gersie zegt dat in 2016 een piek was in non-performing loans, waarbij mensen zich niet hielden aan betalingsverplichtingen omdat men het moeilijker had. Dit is inmiddels weer naar beneden, maar nooit naar volle tevredenheid van de CBvS.

Vanuit de Centrale Bank wordt er in dit soort situaties in eerste plaats aan de banken gevraagd om agressiever gelden te innen of indien nodig het onderpand aan te spreken. Als de zaak niet loopt moeten de banken voorzieningen treffen, wat inhoudt dat een deel van de winst aan een kant zetten om eventuele verliezen op te vangen.

De discussie over de rechtsvorm is nog gaande. Daar moet volgens Gersie een besluit over genomen worden, dan kan de wet goedgekeurd worden en het instituut worden opgericht. De CBvS gaat meer uit van een privaatrechtelijke rechtsvorm terwijl vooral in De Nationale Assemblee opvattingen zijn voor een publieksrechtelijke rechtsvorm, merkt Gersie op. In de huidige ontwerpwet is er sprake van een hybride systeem waarbij aan de verlangen van beide kanten voldaan kan worden. “ Ik denk dat we op die manier de zaak wel kunnen oplossen.’ besluit Gersie.

BRON: Starnieuws