Het Central Credit Bureau Suriname (CCBS) is een kredietregistratiebureau en een onderdeel van Banking Network Suriname N.V. (BNETS). Het CCBS heeft ten doel het beschermen van het financieel welzijn van alle Surinamers.

Het CCBS verzamelt kredietinformatie van consumenten en legt deze vast in een beveiligd kredietregistratiesysteem. In het kredietregistratiesysteem wordt informatie van afgesloten kredieten geregistreerd. Voorbeelden van deze leningen zijn persoonlijke leningen, auto-/voertuigfinanciering, consumentenlening, huurkoopfinanciering, creditcard, debetstand/rood stand en hypotheken.

Iedere lening die een consument sluit bij De Surinaamsche Bank N.V., Finabank N.V., Hakrinbank N.V., Republic Bank (Suriname) N.V. en De Surinaamse Postspaarbank aangemeld bij het CCBS. Banken raadplegen het kredietregistratiesysteem bij een nieuwe kredietaanvraag om zodoende te beoordelen of het verantwoord is om een krediet te verstrekken aan u als consument.  Als u als kredietnemer geen betalingsachterstanden heeft, dan zien de kredietverstrekkers in het systeem dat uw betalingsgedrag in orde is en kan de positieve registratie in het systeem in uw voordeel werken bij een kredietaanvraag.

Op onze website www.ccbs.sr kunt u meer informatie vinden over het kredietregistratiesysteem.