BNETS volgens internationale kwaliteitsstandaarden

Banking Network Suriname NV (BNETS) is op 29 september als eerste bedrijf in Suriname ISO gecertificeerd voor informatiebeveiliging en business continuïteit respectievelijk de ISO 27001:2013 & ISO 22301:2012.

Kenneth Hendrison, CEO van Bnets, geeft aan dat dit sowieso een mijlpaal is en dat BNETS hiermee aangegeven heeft volwassen genoeg te zijn om niet alleen aan te tonen dat hun bedrijfsprocessen volgens een bepaalde internationale kwaliteitsstandaarden worden uitgevoerd, namelijk in het kader van informatiebeveiliging. “We gaan heel secuur om met informatie, maar ook het feit dat we die continuïteit kunnen waarborgen, heeft geleid dat we ISO 27001:2013 & ISO 22301:2012 gecertificeerd zijn.”

Het was een lang proces voor BNETS. Hendrison zegt in dit kader dat zij namelijk aan het begin van 2014 begonnen zijn aan dit proces. Dat betekende dat je een enorme mindset moest creëren bij alle medewerkers en dat je organisatie dusdanig aangepast moest worden dat hij niet alleen organisatorisch voldeed, maar ook dat de procedures volledige in kaart werden gebracht. “Je moet aanpassingen verrichten om je security grens te verhogen, zodat je aan bepaalde eisen kan voldoen. We zijn eigenlijk begonnen alleen te certificeren voor informatiebeveiliging, maar al doende het proces werd ook belangrijk de continuïteit om een netwerk te beheren. En toen hebben we bedacht dat direct ook mee te nemen.”

De banken waarmee gewerkt wordt, moeten sowieso ook gecertificeerd zijn en aan bepaalde eisen voldoen om met Bnets samen te kunnen werken. “Alle banken hebben ATM en betaalapparaten aangesloten op ons netwerk. Mensen gaan dus meer gebruikmaken van elektronische betaaldiensten. We hebben vorig jaar dus trainers uit Engeland laten komen om een training te verzorgen aan alle banken in Suriname over informatiebeveiliging en hoe je mensen kan begeleiden het traject van certificering te halen”, aldus CEO Hendrison.

BNETS werd op 11 februari 2005 opgericht als samenwerking tussen 4 banken: De Surinaamsche Bank, Hakrinbank, RBC Royal Bank (Suriname) en de Surinaamse Postspaarbank. Door deze samenwerking konden cliënten van deze banken gebruikmaken van elkaars ATM- en POS-apparaten (gastgebruik). Enkele jaren na de oprichting sloten ook de VCB Bank, Godo Bank, Finabank en de Landbouwbank zich bij BNETS aan.

BRON: Dagblad SURINAME